فیلم آموزشی آیلتس

ویدئوهای آموزشی آیلتس هیراد

لغات و اصطلاحات ویروس کرونا(1)

مدرس استاد مجید سیدیان
قسمت 1

Street Talk 2

مدرس استاد حمید سیدیان
گفتگوی محاوره های

Street Talk

مدرس استاد حمید سیدیان
گفتگو محاوره ای

Vocab

مدرس : استاد حمید سیدیان
لغات آیلتس

تحت شعاع قرار دادن در آیلتس

Overshadow
مدرس : استاد حمید سیدیان

پایبند بودن به در آیلتس

Abide by
مدرس :استاد حمید سیدیان

دست به گریبان بودن با در آیلتس

Grapple with
مدرس: استاد حمید سیدیان

در حاشیه بردن – نادیده گرفتن در آیلتس

Marginalize
مدرس: استاد حمید سیدیان

چیزی را در نطفه خفه کردن در آیلتس

Nip sth in the bnd
مدرس : استاد حمید سیدیان

متعهد بودن به در آیلتس

To be committed to
مدرس :استاد حمید سیدیان

چیزی را به زانو درآوردن در آیلتس

Bring sth to its knees
مدرس: استاد حمید سیدیان

تلاس کردن در آیلتس

orchestrate some effect
مدرس: استاد حمید سیدیان

نتیجه مطلوب دادن در آیلتس

Pay off
مدرس : استاد حمید سیدیان

تنش را کم کردن در آیلتس

To ease the tension
مدرس :استاد حمید سیدیان

به سرانجام نرسیدن در آیلتس

End in tears
مدرس: استاد حمید سیدیان

مرتبط با در آیلتس

Germane to
مدرس: استاد حمید سیدیان

درباره ما

مرکز تخصصی زبان هیراد با قدمت دیرینه در ارائه خدمات آموزشی مرتبط با زبان انگلیسی در این سایت اقدام به آموزش کاربردی دوره های گوناگون از طریق فیلم های طبقه بندی شده نموده است. دانش پژوهان محترم می توانند با مشاهده این فیلم ها با متد آموزشی این مرکز آشنا شده و از طرفی زبان خود را تقویت کنند.