فیلم های آموزشی مکالمه فشرده و اسپیکینگ آیلتس

ویدیو های آموزشی مکالمه انگلیسی

اگر قصد بهبود مکالمه انگلیسی یا اسپیکینگ آیلتس و یا مهاجرت به خارج از کشور برای ادامه تحصیل را دارید ، آموزشگاه تخصصی زبان هیراد با تولید و تدوین فیلم های آموزشی مکالمه انگلیسی که به صورت طبقه بندی شده و کاملاً رایگان در اختیار شما دانش پژوهان قرار می دهد تا شما عزیزان را در بهبود دانش عمومی مکالمه و اسپیکینگ زبان انگلیسی برای شرکت در آزمون های بین المللی چون آیلتس ، تافل ، PTE و … همراهی کند.

راه را هموار کردن در مکالمه

Pave the way for

مدرس : استاد حمید سیدیان

رکود اقتصادی در مکالمه

Economic downturn

مدرس : استاد حمید سیدیان

زیر سوال بردن در مکالمه

To question sth

مدرس : استاد حمید سیدیان

دسترسی داشتن به در مکالمه

Have access to

مدرس : استاد حمید سیدیان

تلقی شدن در مکالمه

To be considered at

مدرس : استاد حمید سیدیان

همان کار را انجام دادن در مکالمه

Follow suit

مدرس : استاد حمید سیدیان

پا بر عرصه گذاشتن در مکالمه

Come into view

مدرس : استاد حمید سیدیان

مورد تشخیص قرار گرفته در مکالمه

To be diagnosed with

مدرس : استاد حمید سیدیان

منت کشیدن در مکالمه

Curry favor with sb

مدرس : استاد حمید سیدیان

در تنگنا گذاشتن در مکالمه

To corner sb/sth

مدرس : استاد حمید سیدیان

با احترام برخورن کردن در مکالمه

Treat sb with respect

مدرس : استاد حمید سیدیان

نهادینه کردن در مکالمه

Live out institutionalize

مدرس : استاد حمید سیدیان

مجلس گرم کن در مکالمه

He is the life of the party

مدرس : استاد مجید سیدیان

آدم دهن بین در مکالمه

He is a pushover

مدرس : استاد مجید سیدیان

برای این کار ساخته شده در مکالمه

He is cut out for this job

مدرس : استاد مجید سیدیان

از این شاخه به او شاخه پیردن در مکالمه

He is a rolling stone

مدرس : استاد مجید سیدیان

خود ساخته در مکالمه

He is self-made

مدرس : استاد مجید سیدیان

آدم کله گنده در مکالمه

He is a big shot

مدرس : استاد مجید سیدیان

طبق برنامه در مکالمه

I am on schedule

مدرس : استاد مجید سیدیان

آدم چتر باز – مهمان ناخوانده در مکالمه

He is a gatecrasher

مدرس : استاد مجید سیدیان

فیلم های آموزشی

مکالمه انگلیسی

کلاس مکالمه فشرده

درباره ما

آیا قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارید؟ یا در پی بهبود مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی هستید ؟

پس از بازگو کردن مقصودتان از شرکت در کلاس مکالمه زبان کارشناسانمان شما را جهت ثبت نام در دوره مناسب ، هدایت تحصیلی می کنند.